Sekcja Uro­gineko­logiczna PTGiP

Dr hab.n.med. Bartosz DybowskiSpecjalista urolog pracujący w Szpitalu Kolejowym im. Wł. Roeflera w Pruszkowie. Wcześniej adiunkt w Klinice Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Czynnościowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

W swojej działalności naukowej i zawodowej zajmuje się urologią czynnościową, w szczególności diagnostyką urodynamiczną zaburzeń mikcji, leczeniem wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet oraz dysfunkcją neurogenną.

Opublikował ponad 30 publikacji w czasopismach indeksowanych w Pubmed oraz pięć rozdziałów w polskojęzycznych wydawnictwach poświęconych uroginekologii.
Jest ekspertem z zakresu laparoskopowych operacji onkologicznych i rekonstrukcyjnych w obrębie układu moczowego.

Członek Polskiego i Europejskiego Towarzystwa Urologicznego. W obu organizacjach działa w sekcjach urologii czynnościowej, w tym w Sekcji Urologii Czynnościowej Polskiego Towarzystwa Urologicznego, wchodzi w skład zarządu.

Zastępca Redaktora Naczelnego Central European Journal of Urology od 2013r. oraz wieloletni recenzent w Neurourology and Urodynamics.

Ekspert współpracujący z sekcją uroginekologiczną PTGiP.