Sekcja Uro­gineko­logiczna PTGiP

Dr hab. n. med. Magdalena Emilia Grzybowska

Adiunkt w Katedrze i Klinice Ginekologii, Ginekologii Onkologicznej i Endokrynologii Ginekologicznej, Gdańskiego Uniwersytety Medycznego.

Od ponad 20 lat zajmuje się tematyką uroginekologii, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień funkcjonowania seksualnego pacjentek z zaburzeniami dna miednicy.

Absolwentka Akademii Medycznej w Gdańsku z 2000 roku. W 2010 roku ukończyła specjalizację z położnictwa i ginekologii. W 2013 roku uzyskała stopień doktora nauk medycznych na podstawie rozprawy: Jakość życia seksualnego pacjentek z obniżeniem narządów płciowych i wysiłkowym nietrzymaniem moczu”, Wydział Lekarski, Gdański Uniwersytet Medyczny w Gdańsku promotor prof. dr hab. n. med. Dariusz Wydra. Dnia 13.05.2021 roku uzyskała stopnień doktora habilitowanego na podstawie cyklu prac: „Narzędzia badawcze i analiza funkcjonowania seksualnego kobiet z zaburzeniami dna miednicy” decyzją Rady Nauk Medycznych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Autorka wielu prac z zakresu uroginekologii. Wraz ze współautorami przeprowadziła tłumaczenie na język polski i walidację ważnych kwestionariuszy służących do oceny jakości życia pacjentek z zaburzeniami dna miednicy, m.in.: Pelvic Organ Prolapse/Urinary Incontinence Sexual Questionnaire (PISQ), Pelvic Organ Prolapse/Urinary Incontinence Sexual Questionnaire, IUGA-Revised (PISQ-IR) – walidacja dostępna na stornie IUGA https://www.iuga.org/publications/pisq-ir-papers, oraz Pelvic Floor Distress Inventory (PFDI-20), Pelvic Floor Impact Questionnaire (PFIQ-7).

Jest członkiem międzynarodowego zespołu PISQ-IR Working Group, który działa pod auspicjami International Urogynecological Association (IUGA). Jest to grupa odpowiedzialna za nadzorowanie i koordynowanie procesu tłumaczenia kwestionariusza PISQ-IR na inne języki świata https://www.iuga.org/resources/pisq-ir.

Uczestniczy w międzynarodowym projekcie badawczym dotyczącym obniżeń narządów płciowych – IUGA Prolapse Initiative. Jest członkiem komitetu IUGA – International Urogynecological Consultation Committee on Quality of Life Questionnaires.

Członek The Terminology and Standardization Committee IUGA

Bierze udział w międzynarodowym projekcie: Female Lower Urinary Tract Pelvic Floor Function (SSCWG28), TERMINOLOGY FOR FEMALE LOWER URINARY TRACT, PELVIC FLOOR FUNCTION AND DYSFUNCTION mającym na celu uaktualnienie dokumentów dotyczących obowiązującej terminologii.

Autorka dwóch rozdziałów wydawnictwa zbiorowego i współautor jednego rozdziału w tematycznych publikacjach krajowych:

Recenzent publikacji w licznych czasopismach zagranicznych z wysokim wskaźnikiem oddziaływania. Członek rady naukowej Reviewer Board, International Journal of Environmental Research and Public Health.

Uzupełnienie dorobku stanowi 14 streszczeń zjazdowych, w tym 12 ze zjazdów międzynarodowych (m.in. we Florencji, Vancouver, Göteborgu, Tel Awiwie) oraz 2 ze zjazdów krajowych. Swój dorobek naukowy osobiście prezentowała w formie referatów na międzynarodowych konferencjach tematycznych np. w Tokio, Montrealu, Nashville.