Sekcja Uro­gineko­logiczna PTGiP

Dr n. med. Tomasz Kluz - Członek ZarząduAbsolwent Akademii Medycznej w Lublinie. Specjalizacja z ginekologii i położnictwa oraz ginekologii onkologicznej. Asystent, adiunkt a obecnie Kierownik Kliniki Ginekologii i Położnictwa Uniwersytetu Rzeszowskiego. Główne kierunki zainteresowania to ginekologia operacyjna, uroginekologia i ginekologia onkologiczna.

Doktorat w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, habilitacja na Uniwersytecie Medycznym im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu. W czasie pracy zawodowej uczestniczył w licznych kursach i stażach w kraju i za granicą / Amsterdam, Utrecht, Paryż, Lyon, Marsylia, Rzym, Praga, Zurich, Berlin, Goteborg, Rouen.

Wielokrotnie organizował szkolenia z zakresu ginekologii operacyjnej dla lekarzy z innych ośrodków. Jest autorem 64 publikacji w czasopismach medycznych oraz wygłaszał liczne referaty na konferencjach naukowych.