Sekcja Uro­gineko­logiczna PTGiP

Dr n. med. Elżbieta Narojczyk-Świeściak

Ginekolog położnik, II Klinika Położnictwa i Ginekologii, CMKP w Warszawie