Sekcja Uro­gineko­logiczna PTGiP

Dr n. med. Jacek Tomaszewski - Członek Zarządu

Lekarz kierujący II Oddziałem Ginekologii Onkologicznej
Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli
20-090 Lublin, ul. Doktora Kazimierza Jaczewskiego 7.