Sekcja Uro­gineko­logiczna PTGiP

Prof dr hab. n.med. Andrzej MalinowskiAbsolwent Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi z roku 1986.

W roku 2001 uzyskał tytuł profesora oraz został kierownikiem Kliniki Ginekologii Operacyjnej, Endoskopowej i Ginekologii Onkologicznej w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi.

Ponadto od 2001 roku jest Kierownikiem Kliniki Ginekologii Operacyjnej i Endoskopowej oraz Kierownikiem Katedry Położnictwa, Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Konsultant Wojewódzki w zakresie Ginekologii Onkologicznej.

Główne zainteresowania kliniczne to rozwój i wdrażanie technik operacyjnych małoinwazyjnych (laparoskopowych i pochwowych) w ginekologii, uroginekologii i ginekologii onkologicznej.

Organizator licznych kursów typu hands on i kongresów w tym zakresie.