Sekcja Uro­gineko­logiczna PTGiP

Dr hab. n. med. Konrad Futyma -- członek zarządu

Profesor Uczelni w II Katedrze i Klinice Ginekologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Absolwent Akademii Medycznej w Lublinie z 2002 roku (obecnie Uniwersytet Medyczny w Lublinie). W 2009 roku uzyskał stopień doktora nauk medycznych na podstawie rozprawy: „Ekspresja genów kodujących białka oddziaływań zewnątrzkomórkowych w raku trzonu macicy”, Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Lublinie (promotor Prof. dr hab. n. med. Jacek Wojcierowski). Dyplom specjalisty w dziedzinie położnictwa i ginekologii uzyskał w 2011 roku, Dnia 12.05.2016 roku uzyskał stopnień doktora habilitowanego na podstawie cyklu prac: „Diagnostyka i leczenie zaburzeń funkcjonowania dolnych dróg moczowych (LUTS) w schorzeniach uroginekologicznych” nadany uchwałą Rady II Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Autor i współautor wielu prac opublikowanych w międzynarodowych recenzowanych czasopismach oraz rozdziałów w opracowaniach zbiorowych i podręcznikach z zakresu nietrzymania moczu, zaburzeń czynnościowych funkcjonowania dróg moczowych oraz zaburzeń statyki narządów miednicy mniejszej u kobiet.

Recenzent publikacji w licznych czasopismach zagranicznych z wysokim wskaźnikiem oddziaływania. Członek Editorial Board, Austin Gynecology case reports.

Uzupełnienie dorobku stanowią streszczenia zjazdowe ze zjazdów krajowych i międzynarodowych, w tym wyróżniona prezentacja „Nonabsorbable urethral bulking agent - clinical effectiveness in the treatment of recurrent and primary stress urinary incontinence after 1 year – multicenter study” Delegates Choice Award w 2014 roku w Rio de Janeiro.