Sekcja Uro­gineko­logiczna PTGiP

Dr hab. n med. Michał Mik, prof. UMKlinika Chirurgii Ogólnej i Kolorektalnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Specjalista z zakresu chirurgii ogólnej i chirurgii onkologicznej. Od ponad 20 lat leczy chorych z chorobami chirurgicznymi, proktologicznymi i zaburzeniami czynnościowymi dolnego odcinka przewodu pokarmowego. Specjalizuje się w diagnostyce i leczeniu zachowawczym i chirurgicznym zaburzeń trzymania stolca.

Ekspert współpracujący z sekcją uroginekologiczną PTGiP.