Sekcja Uro­gineko­logiczna PTGiP

Prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Baranowski

Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Lublinie – dyplom lekarza z wyróżnieniem. Doktorat 1987, habilitacja 1994, tytuł naukowy profesora w 2000 roku.

Długoletni Kierownik Kliniki Ginekologii i  Ginekologii Onkologicznej WIM w Warszawie, w latach 2015-2017 roku kierownik Oddziału Ginekologii Onkologicznej Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej, 2017 - 2019 kierownik oddziału ginekologii operacyjnej w I Katedrze i Klinice Ginekologii i Położnictwa WUM. Obecnie konsultant Kliniki Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej WIM w Warszawie.

Autor ponad 300 prac i doniesień zjazdowych. Prowadził badania naukowe we współpracy z Katedrą Chemii Fizjologicznej i Biologii Molekularnej UM w Lublinie, Instytutem Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu, Instytutem Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie, Instytutem Biochemii Philipps Universitat w Marburgu (Niemcy) oraz Institut de Biologie Moleculaire et Cellulaire du CNRS w Strasbourgu (Francja). Stypendysta Rządu Republiki Francuskiej, Ministerstwa Nauki i Technologii Republiki Francuskiej,  stypendysta Association pour Recherche sur le Cancer (ARC), stypendysta Federation of European Biochemical Societies (FEBS). Czterokrotnie nagrodzony przez Ministra Zdrowia za działalność naukową. Wieloletni przewodniczący Sekcji Nauk Podstawowych oraz Sekcji Uroginekologii Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego.

Specjalista w zakresie ginekologii onkologicznej. Ekspert w zakresie małoinwazyjnych metod operacyjnych w ginekologii oraz uroginekologii (leczenie różnych typów nietrzymania moczu i leczenie zaburzeń statyki narządu płciowego u kobiet).