Sekcja Uro­gineko­logiczna PTGiP

Klaudia Stangel-Wójcikiewicz - Członek ZarząduDr hab. med. Klaudia Stangel-Wójcikiewicz jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Klinikii Ginekologii i Onkologii Collegium Medicum UJ w Krakowie o specjalizacji ginekologia i położnictwo.

Od początku pracy naukowej jej zainteresowania dotyczyły uroginekologii, profilaktyki raka szyjki macicy i opieki nad pacjentkami z przedwczesnym wygaśnięciem czynności jajników. Od 2019 roku prowadzi również konsultacje ginekologiczne osób z dysforia płciową. Stopień doktora habilitowanego uzyskała w roku 2017 z cyklu prac pt. “Opracowanie procedury leczniczej z wykorzystaniem autologicznych komórek mięśniowych w leczeniu wysiłkowego nietrzymania moczu wspomaganej systemami robotycznymi.”

Jest autorką ponad 70 prac naukowych i członkiem wielu towarzystw naukowych oraz Komisji Bioetycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego.