Sekcja Uro­gineko­logiczna PTGiP

Artur Rogowski - Członek Zarządu

  • Oddział Ginekologii, Szpital Specjalistyczny "Inflancka", Warszawa
  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; Wydział Medyczny. Collegium Medicum, Auditorium Maximum, Warszawa
  • Klinika Położnictwa i Ginekologii Instytut Matki i Dziecka, Warszawa